Església i Franquisme. De la col·laboració amb el franquisme al seu combat

GEOPOLITICA | Universitat Rovira i Virgili

Coordina: Àngel Belzunegui Eraso, Josep Sánchez Cervelló i Alberto Reig Tapia
Publicacions URV. 2017.
ISBN: 978-84-8424-609-1

 

“Església i Franquisme. De la col·laboració amb el franquisme al seu combat”

Aquest llibre vol aportar coneixement i  llum sobre els fets transcorreguts durant la Guerra Civil i després als anys de dictadura, en relació al paper que va jugar l’Església en aquesta època històrica. Els lectors veuran de seguida com les relacions entre religió i Estat van passar per diferents vicissituds i etapes, i que en puritat hauríem de parlar del paper que van jugar les Esglésies (en plural) o si es prefereix dels papers (en plural) que va jugar l’Església. En els llargs quaranta anys de la dictadura, l’Església va patir importants transformacions, al compàs de les que es experimentaven en el teixit social. Els lectors les trobaran en aquestes pàgines i comprovaran, un cop més, que la història no s’escriu de forma lineal.

“Iglesia y franquismo. De la col·laboració amb el franquisme al seu combat”

Este libro quiere aportar conocimiento y arrojar luz sobre los hechos transcurridos durante la Guerra Civil y tras los años de dictadura, en relación al papel que jugó la Iglesia en esta época histórica. Los lectores verán enseguida cómo las relaciones entre religión y Estado pasaron por diferentes vicisitudes y etapas, y que en puridad deberíamos hablar del papel que jugaron las Iglesias (en plural) o si se prefiere de los papeles (en plural) que jugó la Iglesia. En los largos cuarenta años de la dictadura, la Iglesia sufrió importantes transformaciones, al compás de las que se experimentaban en el tejido social. Los lectores las encontrarán en estas páginas y comprobarán, una vez más, que la historia no se escribe de forma lineal.

 

http://www.publicacions.urv.cat/cataleg/47-conflictes/683-esgl%C3%A9sia-i-franquisme

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *